FASHION CLUB

Pracuj w dziale reklamy FashionPost!

02.03.2019Wojciech Szczot

Fot. Instagram

Czujesz się w świecie reklamy jak ryba w wodzie? W naszym stawie wyciągniesz swobodnie ogon ;) Kogo dokładnie szukamy? Sprawdź sam!

Stanowisko: Sales Manager
Miasto: Warszawa

Zakres obowiązków:
- sprzedaż powierzchni reklamowej i akcji specjalnych w serwisie fashionpost.pl
- realizacja planu sprzedaży
- rozwijanie i budowanie relacji z klientami bezpośrednimi
- utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z domami mediowymi
- tworzenie i prowadzenie prezentacji handlowych
- tworzenie ofert handlowych
- pozyskiwanie nowych klientów

Wymagania:
- min. roczne doświadczenie w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie
- wiedza z zakresu rynku reklamowego w Internecie
- bardzo dobra znajomość technik sprzedaży
- umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z klientami
- umiejętność pracy pod presją czasu i wyniku oraz związana z tymi czynnikami odporność na stres
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Oferujemy:
- zdobycie nowego doświadczenia
- dużą samodzielność w kreowaniu i realizacji projektów
- motywujący system wynagrodzeń (podstawa + prowizja)
- możliwość rozwoju w ramach spółki
- praca z doświadczonymi i wyrozumiałymi osobami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: zbigniew.kokot@fashionmagazine.pl

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Fashion Group Sp. z o.o., ul. Londyńska 34/2, 03-921 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS pod numerem 0000205734, NIP 9512113953, REGON 015714794.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na  podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w Fashion Group Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.

Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Fashion Group Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Czytaj dalej
x

wciśnij ENTER, żeby wyszukać