FASHION CLUB

Pracuj w FashionPost.pl

01.03.2019Wojciech Szczot

Fot. Instagram

Szukasz pracy w branży mody? Tak się składa, że szukamy redaktorki online piszącej o modzie, urodzie i kulturze! Może to właśnie Ty? 

Stanowisko: Online Editor
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków: 

- Tworzenie i fotoedycja treści na serwis FashionPost.pl

- Redagowanie i fotoedycja treści autorów zewnętrznych na FashionPost.pl

- Obsługa social media (Facebook, Instagram, YouTube)

- Realizacja materiałów płatnych i współpraca z działem reklamy 

- Aktywne uczestnictwo w wymyślaniu i przygotowywaniu ofert reklamowych oraz projektów specjalnych

- Praca nad rozwojem projektu FashionPost.pl 

- Udział w eventach, pokazach mody oraz imprezach branżowych 

- Praca nad realizowaniem materiałów video

Wymagania:

- Dobre pióro

- Umiejętność robienia reaserchu i wyciągania z niego wniosków

- Znajomość obszaru digital oraz panujących w nim trendów

- Perfekcyjna znajomość social media oraz wszelkich kanałów promocji online

- Zainteresowanie obszarem: moda, uroda, kultura

- Podstawowa znajomość zasad SEO 

- Otwartość, komunikatywność, chęć rozwoju

- Wysokie poczucie estetyki (w kontekście fotoedycji oraz zdjęć i relacji na Instagram) 

Oferujemy: 

- Zatrudnienie w rozwijającej się małej firmie 

- Możliwość rozwoju

- Przyjazne miejsce pracy, w dobrej lokalizacji 

- Zatrudnie w oparciu o umowę o pracę 

- Uczestnictwo w branżowych imprezach, pokazach mody i press day'ach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: wojciech.szczot@fashionpost.pl

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Fashion Group Sp. z o.o., ul. Londyńska 34/2, 03-921 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS pod numerem 0000205734, NIP 9512113953, REGON 015714794.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na  podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w Fashion Group Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.

Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Fashion Group Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Czytaj dalej
x

wciśnij ENTER, żeby wyszukać